Spomenik Jugoslovenskim ratinim zarobljenicima u Norveškoj nalazi se na samom ulasku u polarni krug, zamišljenu liniju koja označava ulazak u [...]